Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin serwisu digital-art-sales.com

§1 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

Właściciel – DMITRIY VYGOVSKIY prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DMITRIY VYGOVSKIY Wygowski Art Design lub digital-art-sales, Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, Polska, NIP: PL7582372222, T: +48 883 482 145 ,
e-mail: bok@digital-art-sales.com;

Serwis Internetowy - dostępny pod adresem https://digital-art-sales.com którego właścicielem i administratorem jest Właściciel, w ramach którego Klienci mogą kupić oferowane pliki cyfrowych obrazów.

Konsument – Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Usługodawcy, a nie jest Konsumentem;

Rachunek Bankowy – rachunek bankowy Usługodawcy o nr:

79 1160 2202 0000 0005 3667 3125;

Regulamin – niniejszy dokument;

Polityka Prywatności – załącznik do Regulaminu;

Zamówienie – przesłanie cyfrowego obrazu w formie elektronicznej - plik JPG przez internet, dostępne 2 licencji pobranych plików zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Właściciela w Serwisie Internetowym, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, Serwisu należą do Właściciela.
 4. Właściciel informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie może on dostarczać treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym jakiekolwiek prawa Usługodawcy lub osób trzecich. 

§3 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAW

1. Zamówienie na stronie digital-art-sales.com mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. Zamówienie w digital-art-sales.com można składać przez cała dobę poprzez Serwis lub e-mail: bok@digital-art-sales.com

3. Złożenie Zamówienia w digital-art-sales.com jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4.Zamówiony klucz licencyjny zostanie wysłany po

zapłacie na rachunek bankowy lub przez system płatności, w odpowiedniej kwocie.

Klientowi nie przysługuje możliwość żądania zwrotu przedpłaty ani zwrotu pieniędzy.

Zamówienia wysyłamy na cały świat za pośrednictwem Internetu

Koszt dostarczenia jest darmowy, gdyż wysyłka odbywa się przez internet

§4 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Kupiony klucz licencyjny wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od niniejszej umowy, art. 38 Prawa konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podane przez Klientów dane osobowe Właściciel sklepu zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik do Regulaminu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Usługobiorców znajdują się w Polityce Prywatności.
 

§6 ZMIANA REGULAMINU

 1. Właściciel jest uprawniony do zmiany Regulaminu z powodów takich jak na przykład zmiana przepisów prawa.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu. 
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa    polskiego, w szczególności Kodeks cywilny. 
 3. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną jest Klient, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Właściciela.

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Zapisz się do naszego Newslettera i zyskaj !

Podaj nam swój adres mailowy, a w zamian otrzymasz kupon rabatowy na zakupy w naszym sklepie o wartości 20,00 zł

Minimalna wartość zamówienia o jakiej będzie można zrealizowac kupon rabatowy to: 100,00 zł